Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Aktuellt

Geoenergi – Fördjupningskurs avancerad design

Claes Klarin och Robin Åkesson från Kadesjös har deltagit i kursen ”Geoenergi – Fördjupningskurs avancerad design”. Kursen är det tredje och sista steget i Svenskt Geoenergicentrums kursserie om geoenergi. Claes och Robin har tidigare genomfört steg 2 som behandlade dimensionering av geoenergisystem, beräkningar med EED (simuleringsprogram för borrhål), system för värmeuttag med och utan återladdning samt system för kyluttag. Kadesjös har även…

Läs mer

FBI Företagsdag på Mdh Västerås

Onsdagen den 6/12 anordnade FBI på Mälardalens högskola i Västerås sin årliga Företagsdag där Kadesjös var först ut med att leverera en företagspresentation inför ett gäng taggade studenter. Tack FBI för att ni anordnar detta! (FBI = Förenade Byggnadsingenjörer. En förening för studenter som läser byggnadsteknik på Mälardalens högskola). 

Läs mer

Ny spännande stadsbild i Västerås

I Västerås centrum planerar det kommunala bostadsbolaget Mimer att bygga nya spännande lägenheter, affärslokaler och gaturum. Innanför Cityringen, i kvarteret Hulte och Högne, på vardera sida om Kopparbergsvägen, kommer en helt ny miljö att bilda en vacker entré till city, med ett nytt torg och unika bostäder från mindre lägenheter till takvåningar. Projektet startar 2018 och beräknas vara klart 2022….

Läs mer

Kadesjös projekterar för ny stekmaskin i centralköket på Västmanlands sjukhus Västerås

Kadesjös har fått i uppdrag av Region Västmanland att projektera för en ny stekmaskin för centralköket på Lasarettsområdet. Stekmaskinen är drygt 4 meter lång, 2,5 meter hög och nästan 2 meter bred. Maskinen kommer användas till att steka köttbullar, hamburgare, fisk, pannkakor m.m. För att få plats med denna krävs ombyggnad samt flytt av diverse maskiner som kräver UV/ozonrening samt…

Läs mer

Tekniskt stöd till Södertälje kanal och sluss

Sjöfartsverket bygger om Södertälje kanal och sluss för att förbättra sjösäkerheten och så att större fartyg kan komma in i Mälaren. Kadesjös fick uppdraget som tekniskt stöd i ombyggnaden. Här kan du se en rörlig visualisering över hur nya Södertälje sluss och kanal kommer att se ut när allt är klart 2019. (Källa: Sjöfartsverket). https://www.youtube.com/watch?v=bzhCADLjZ3A – Förutom granskningsrollen så har…

Läs mer

Museifartyget Pommern får ny docka i Mariehamn

Stålbarken Pommern byggdes i Glasgow och sjösattes 1903. År 1923 inköptes hon av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn och 30 år senare tog Mariehamns stad emot fartyget som en donation av skeppsredare Edgar Erikson och hans syster Eva Hohentahl, för att Pommern skulle bevaras som ett museifartyg. Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen och har…

Läs mer

Certifierad Skyddsrumssakkunnig

Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kravet för att få utföra kontrolluppdrag är att den som kontrollerar genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som Skyddsrumssakkunnig. Peter Ericson på Kadesjös är nu certifierad med allmän behörighet. Mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete här: http://kadesjos.se/om-kadesjos/kvalitet-och-miljo/

Läs mer