Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Aktuellt

Lärkan Idrottscenter, Sala

Sala Kommun ska utöka sim‐ och sporthallen på Lärkans sportfält med ytterligare en hall. Hallen är en fullstor idrottshall med en läktare för ca 200 personer, omklädningsrum, konferensrum och café. Projektet drivs som en samverkansentreprenad, s.k. partnering. Läs mer här: >>>

Läs mer

Kadesjös effektiviserar organisationen

Kadesjös effektiviserar sin organisation Stefan Åkerlind och Per Söderberg har utsetts till avdelningschefer för byggavdelningen och Carl Gelius till avdelningschef för VVS-avdelningen. – Detta ger förutsättningar för att ta Kadesjös in i framtiden samt öka konkurrenskraften om både jobb och medarbetare, säger Birgitta Lindblad, VD.

Läs mer

Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter

Med glädje kan vi meddela att Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm. Micasa är ett dotterbolag till Stockholm stad. Micasa äger och förvaltar 1,1 miljon m² omsorgsfastigheter som äldreboenden, sjukhem, gruppbostäder, behandlingshem m.m.   Vårt ramavtal omfattar: • VA-system • Värmesystem • Kylsystem • Ventilationssystem • Styr- & Övervakningsystem • Sprinklersystem

Läs mer

Västerås Resecentrum

På uppdrag av Västerås stad medverkar Kadesjös i det planerade nya resecentrumet i Västerås. Ett spännande och utmanande projekt både för Kadesjös och för Västerås. (Illustrationer i bildspelet här ovan: Arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group i samarbete med Tyréns och Kragh & Berglund).   Kadesjös uppdrag omfattar framtagande av beslutsunderlag inför fastställande av kommande detaljplan: Utredning/Granskning  av konstruktionsprinciper för byggnader Systemhandlingar för…

Läs mer

Irstaskolan, Västerås

Nybyggnad av F6-skola. Kadesjös del i projektet: projekteringsledning, energiberäkningar, miljöbyggnadssamordning, BASP samt rambeskrivningar för Byggkonstruktioner och VVS. Beställare: Västerås stad Kategori: Skola Byggstart: 2018 Kontakt: Jonas Pettersson (jonas.pettersson(at)kadesjos.se)

Läs mer

Riksarkivet

Befintliga lokaler i Arninge ska byggas ut med en fjärde etapp för att uppfylla Riksarkivets efterfrågan på lager- och kontorsytor. Omfattningen för den fjärde etappen är tre våningar med 2680 m² kontor samt 9930 m² lager. För att möjliggöra en framtida utbyggnad ska den bärande stommen dimensioneras för en femte etapp, vilket innebär att lagerdelen ska kunna byggas på med…

Läs mer