Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Arkivet för maj, 2020

Riskhantering för medicinska gaser på Avesta Lasarett

Kadesjös har fått uppdrag av Region Dalarna att utföra riskhantering för medicinska gaser för Avesta Lasarett. Uppdraget innefattar en komplett riskhantering enligt de krav som ställs på egentillverkade medicinska centralgasanläggningar. Då medicinsk gas är en egentillverkad medicinteknisk produkt ska riskhanteringen omfatta bland annat riskbedömning, riskvärdering, riskhantering samt riskreducerande åtgärder för samtliga medicinska gassystem. En väl dokumenterad riskhanteringsprocess är ett myndighetskrav…

Läs mer

Så här hanterar vi Corona hos oss

Som alla andra, är förstås vi också påverkade av den pågående Coronapandemin. Lyckligtvis har vi ingen medarbetare som ännu har blivit allvarligt drabbad. Det betyder förstås inte att vi på något sätt tar lätt på hur allvarlig smittan kan vara. För dig som kund, besökare och intressent vill vi berätta hur vi hanterar de riktlinjer som vi alla har att…

Läs mer