Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Arkivet för december, 2017

Riksarkivet

Befintliga lokaler i Arninge ska byggas ut med en fjärde etapp för att uppfylla Riksarkivets efterfrågan på lager- och kontorsytor. Omfattningen för den fjärde etappen är tre våningar med 2680 m² kontor samt 9930 m² lager. För att möjliggöra en framtida utbyggnad ska den bärande stommen dimensioneras för en femte etapp, vilket innebär att lagerdelen ska kunna byggas på med…

Läs mer

Nya Vallaskolan i Sala

Nu har planerna för den nya Vallaskolan i Sala börjat ta form. Den nya skolbyggnaden avslutar en tidsepok som börjar med gamla Vallaskolan och fortsätter med tillbyggnaden från 50-talet. Den gedigna tegelarkitekturen ger skolområdet en enhetlighet och igenkänning och knyter ihop det gamla och nya på ett tidlöst sätt samt visar att skolan har en betydande roll i samhället. Mer…

Läs mer

Sala Närsjukhus

Kadesjös har fått i uppdrag av Region Västmanland att projektera VVS-installationer samt konstruktion för nytt Närsjukhus i Sala. I VVS-uppdraget ingår förprojektering av ventilation, VA, kyla, värme, vatten samt medicinsk gas. I vårt Bygg-uppdrag ingår en systemhandling map på nybyggnationen och utredning gällande de skyddsrum som ska byggas/ersätta de befintliga som rivs. Totala byggnadsytan är ca 18 000 m2 och består…

Läs mer

Geoenergi – Fördjupningskurs avancerad design

Claes Klarin och Robin Åkesson från Kadesjös har deltagit i kursen ”Geoenergi – Fördjupningskurs avancerad design”. Kursen är det tredje och sista steget i Svenskt Geoenergicentrums kursserie om geoenergi. Claes och Robin har tidigare genomfört steg 2 som behandlade dimensionering av geoenergisystem, beräkningar med EED (simuleringsprogram för borrhål), system för värmeuttag med och utan återladdning samt system för kyluttag. Kadesjös har även…

Läs mer

FBI Företagsdag på Mdh Västerås

Onsdagen den 6/12 anordnade FBI på Mälardalens högskola i Västerås sin årliga Företagsdag där Kadesjös var först ut med att leverera en företagspresentation inför ett gäng taggade studenter. Tack FBI för att ni anordnar detta! (FBI = Förenade Byggnadsingenjörer. En förening för studenter som läser byggnadsteknik på Mälardalens högskola). 

Läs mer

Ny spännande stadsbild i Västerås

I Västerås centrum planerar det kommunala bostadsbolaget Mimer att bygga nya spännande lägenheter, affärslokaler och gaturum. Innanför Cityringen, i kvarteret Hulte och Högne, på vardera sida om Kopparbergsvägen, kommer en helt ny miljö att bilda en vacker entré till city, med ett nytt torg och unika bostäder från mindre lägenheter till takvåningar. Projektet startar 2018 och beräknas vara klart 2022….

Läs mer