Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Arkivet för oktober, 2017

Museifartyget Pommern får ny docka i Mariehamn

Stålbarken Pommern byggdes i Glasgow och sjösattes 1903. År 1923 inköptes hon av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn och 30 år senare tog Mariehamns stad emot fartyget som en donation av skeppsredare Edgar Erikson och hans syster Eva Hohentahl, för att Pommern skulle bevaras som ett museifartyg. Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen och har…

Läs mer