Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Arkivet för september, 2016

Kurs i Säker Vatteninstallation

Fredagen den 26 augusti 2016 genomförde Kadesjös VS-projektörer en utbildning i ”Säker Vatteninstallation för konsulter”. Syftet med kursen är att Kadesjös under hösten 2016 ska bli ett Säker Vatten-auktoriserat konsultföretag. Föreläsare var Marcus Sporrong från utbildningsföretaget Rätt Kunskap Sporrong AB som under fyra intressanta timmar talade om bland annat projekteringsvägledning, branschmallar och byggtekniska förutsättningar. Samtliga kursdeltagare fick efter kursen avlägga…

Läs mer

Näringsliv Västerås besökte Kadesjös 31/8 2016

Onsdagen den 31 augusti 2016 fick vi besök från Näringsliv Västerås. Efter en samling i Vråkens fina konferensrum på plan 4 med information om Kadesjös gick man en rundvandring i huset och besökte några medarbetare på vår Bygg- respektive VVS-avdelning. Därefter återsamling på plan 4 för fika och frågestund. Många intressanta frågor ställdes från besökarna och besvarades av Birgitta Lindblad, Håkan…

Läs mer