Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Arkivet för september, 2014

ÅL-Link

I vecka 39 var Mats Granholm och Antti Dahlvik och besökte det pågående projektet ÅL-Link. Åland säkerställer sin elförsörjning med en HVDC Light-länk till Finland. I Nådendal på finska sidan och i Ytterby på Åland uppförs just nu de två omriktarstationerna vilka sedan förbinds med en undervattenslänk. Kadesjös detaljprojekterar de två 100 MW omriktarstationerna. (Foto: Mats Granholm).

Läs mer