Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Österport 1-5

  • Beställare: JM AB
  • Kategori: Bostäder
  • Byggstart: Österport 1: Januari 2014 – våren 2015
  • Österport 2: Januari 2015 – våren 2016
  • Österport 3: Januari 2016 – våren 2017
  • Uppdrag: Projektera färdiga byggkonstruktionshandlingar.
  • Kontakt: Stefan Åkerlind (stefan.akerlind(at)kadesjos.se)
    Johan Eklund (johan.eklund(at)kadesjos.se)

 

Österport byggs av JM AB på det centralt belägna Mimerområdet på Östermalm i Västerås.
Totalt omfattas projektet av fem etapper.
Österport 1 och 3 innehåller vardera totalt 42 lägenheter. Husen är på 8 våningar och rumshöjden 2,5 m.
Österport 2 innehåller totalt 45 lägenheter där huset har 8-9 våningar och rumshöjd 2,5 m.