Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Ny vårdbyggnad Falu lasarett

  • Beställare: Landstingsfastigheter Dalarna
  • Kategori: Sjukhus/vårdanläggningar
  • Byggstart: Maj 2009- hösten 2013
  • Uppdrag: Projektering färdiga handlingar inom VVS och byggnadskonstruktion.
  • Kontakt: Carl Gelius (carl.gelius(at)kadesjos.se)
    Lars Palovaara (lars.palovaara(at)kadesjos.se)
    Stefan Åkerlind (stefan.akerlind(at)kadesjos.se)

 

Den nya moderna vårdbyggnaden blir på över 24 400 kvadratmeter i 9 våningar och ska rymma kirurgklinik, kvinnoklinik, förlossning och olika vårdavdelningar samt fem specialist mottagningar. Byggnaden blir en arbetsplats för ca 800 personer och omfattar ca 140 vårdplatser. I projektet ingår även en om- och tillbyggnad på 2700 kvadratmeter för en ny utökad akutmottagning och ambulanshall.

Hela projektet genomsyras av LCC, Life Cykel Cost. Vilket innebär att alla tekniska val ska kunna verifieras med LCC. Från entreprenad, materialval till drift- och förvaltning. Vi ska minimera köpt energi genom energieffektiva lösningar. Miljömålet är att få högsta miljöklassning enligt klassningssystemet Miljöbyggnad. Det ställer höga krav på oss och alla andra leverantörer i projektet.