Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Västmanlands sjukhus, Västerås

 • Centrallasarettet Västerås
  Centrallasarettet Västerås
 • Beställare: Landstinget Västmanland
 • Kategori: Sjukhus/vårdanläggningar
 • Byggstart: Maj 2006- 2012
 • Uppdrag: Projektering färdiga handlingar inom VVS och byggnadskonstruktion.
 • Kontakt: Carl Gelius (carl.gelius(at)kadesjos.se)
  Lars Palovaara (lars.palovaara(at)kadesjos.se)
  Stefan Åkerlind (stefan.akerlind(at)kadesjos.se)

 

Den nya vårdbyggnaden inrymmer Akut, Rehab- och bassängbyggnad samt vårdavdelningar med enkelrum som ska bidra till en god arbets- och vårdmiljö. Det ska möjliggöra samlokalisering av verksamheter med gemensamma patientgrupper.

Den nya byggnaden har integreras med den befintliga. Installationsarbetet komplicerades av att våningsplanen ska kunna kommunicera med den äldre byggnaden, vilket begränsade  utrymmet i taket. Samtidigt måste installationerna också vara enkla att serva och kunna möta framtida behov.