Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Nyhet av : tommy

Utökad kompetens inom Medicinska gasanläggningar

Kadesjös Claes Klarin har under fyra dagar deltagit i en kurs om Medicinska gasanläggningar och godkänts i skriftligt prov. Godkänt kursresultat visar att vi besitter den kompetens som vårdgivaren normalt ställer på personer som ska ansvara för projektledning, projektering, drift och montage av centralgasanläggningar.

Läs mer

Nya Vallaskolan, Sala

Projektet för nya Vallaskolan i Sala rullar på. Grundplattan är snart färdiggjuten och vi går vidare med VVS-projekteringen av matsal och hemkunskap i angränsande befintliga byggnader. (Foto: Claes Klarin).

Läs mer

Lärkan Idrottscenter, Sala

Sala Kommun ska utöka sim‐ och sporthallen på Lärkans sportfält med ytterligare en hall. Hallen är en fullstor idrottshall med en läktare för ca 200 personer, omklädningsrum, konferensrum och café. Projektet drivs som en samverkansentreprenad, s.k. partnering. Läs mer här: >>>

Läs mer

Kadesjös effektiviserar organisationen

Kadesjös effektiviserar sin organisation Stefan Åkerlind och Per Söderberg har utsetts till avdelningschefer för byggavdelningen och Carl Gelius till avdelningschef för VVS-avdelningen. – Detta ger förutsättningar för att ta Kadesjös in i framtiden samt öka konkurrenskraften om både jobb och medarbetare, säger Birgitta Lindblad, VD.

Läs mer

Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter

Med glädje kan vi meddela att Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm. Micasa är ett dotterbolag till Stockholm stad. Micasa äger och förvaltar 1,1 miljon m² omsorgsfastigheter som äldreboenden, sjukhem, gruppbostäder, behandlingshem m.m.   Vårt ramavtal omfattar: • VA-system • Värmesystem • Kylsystem • Ventilationssystem • Styr- & Övervakningsystem • Sprinklersystem

Läs mer